Nekeičiami simboliai

Dar žr. Tekstas


DokuWiki sintaksės parser'is analizuoja puslapį ir ieško jame sintaksės, kurią galėtų paversti antraštėmis/nuorodomis/dar bet kuo. Norint parašyti „neliečiamą tekstą“, reikia prieš kiekvieną jo eilutę padėti du tarpus, išskirti visą tekstą <code>, <nowiki>, <file> arba %% žymomis.

Čia dedami du tarpai. Šis tekstas nekeičiamas.      Daug tarpų.
  Čia dedami du tarpai. Šis tekstas nekeičiamas.      Daug tarpų.

Šis tekstas išskirtas kaip kodas.
<code>
Šis tekstas išskirtas kaip kodas.
</code>

file paprastai naudojamas bylų turiniui išskirti
<file>
file paprastai naudojamas bylų turiniui išskirti
</file>

Čia panaudotas nowiki. Nei **paryškintas**, nei //kursyvas// tekstas čia nebus rodomas.

<nowiki>
Čia panaudotas nowiki. Nei **paryškintas**, nei //kursyvas// tekstas čia nebus rodomas.
</nowiki>

Ši nuoroda neliečiama: http://www.delfi.lt.

Ši nuoroda neliečiama: %%http://www.delfi.lt%%.
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki