Sąrašai

Prieš žvaigždutę ar brūkšnelį dedami du tarpai.

Sąrašas be numeracijos

 • Sąrašas
 • gali
 • neturėti
 • numeracijos
 * Sąrašas
 * gali
 * neturėti
 * numeracijos

Sąrašas su numeracija

 1. Arba
 2. jis
 3. gali
 4. turėti
 - Arba
 - jis
 - ją
 - gali
 - turėti

Keli sąrašo lygiai

 • Čia yra pirmas sąrašo lygis
 • Čia taip pat yra pirmasis lygis
  • O čia jau antras
  • Dedami jau keturi tarpai
 • Vėl pirmas
 * Čia yra pirmas sąrašo lygis
 * Čia taip pat yra pirmasis lygis
  * O čia jau antras
  * Dedami jau keturi tarpai
 * Vėl pirmas
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki