Matematinės formulės

Užrašyti matematines formules taip pat nėra sunku. Štai Pitagoro teorema:

c^2 = a^2 + b^2

<m>c^2 = a^2 + b^2</m>

Taip pat galime nurodyti šrifto dydį:

c^2 = a^2 + b^2

<m 22>c^2 = a^2 + b^2</m>

Formulės gali būti ir žiauresnės bei mažiau suprantamos:

S(f)(t)=a_{0}+sum{n=1}{+infty}{a_{n} cos(n omega t)+b_{n} sin(n omega t)}

<m>S(f)(t)=a_{0}+sum{n=1}{+infty}{a_{n} cos(n omega t)+b_{n} sin(n omega t)}</m>

delim{lbrace}{matrix{3}{1}{{3x-5y+z=0} {sqrt{2}x-7y+8z=0} {x-8y+9z=0}}}{ }

<m 8>delim{lbrace}{matrix{3}{1}{{3x-5y+z=0} {sqrt{2}x-7y+8z=0} {x-8y+9z=0}}}{ }</m>

delim{|}{{1/N} sum{n=1}{N}{gamma(u_n)} - 1/{2 pi} int{0}{2 pi}{gamma(t) dt}}{|} <= epsilon/3

<m 32>delim{|}{{1/N} sum{n=1}{N}{gamma(u_n)} - 1/{2 pi} int{0}{2 pi}{gamma(t) dt}}{|} <= epsilon/3</m>

Paprasti reiškiniai

Reiškinys Užrašymas Reiškinys Užrašymas
x+y x+y x<>y x<>y
x-y x-y x>y x>y
x*y x*y x>=y x>=y
x/y x/y x<y x<y
x^y x^y x<=y x⇐y
x_y x_y

FIXME įveskite naują funkcija deriniams C_{n}^{k} (nors tai galima padaryti su matricomis, tai atrodo negražiai)

Skliaustai (išskyrimas)

Matomi

Užrašoma kaip (x+y); naudojami tada, kai skliaustai turi būti matomi.

Pavyzdys Užrašymas
x = a(b + c) x = a(b + c)

Nematomi

Užrašoma kaip {x+y}; naudojami tada, kai reikia padaryti loginį reiškinių atskyrimą.

Pavyzdys Užrašymas
x = {a + b}/{c + d} x = {a + b}/{c + d}

Graikiškos raidės

Raidė Užrašymas Raidė Užrašymas
alpha alpha sigma sigma
beta beta varsigma varsigma
gamma gamma tau tau
delta delta upsilon upsilon
epsilon epsilon phi phi
varepsilon varepsilon varphi varphi
zeta zeta chi chi
eta eta psi psi
theta theta omega omega
vartheta vartheta Gamma Gamma
iota iota Lambda Lambda
kappa kappa Sigma Sigma
lambda lambda Psi Psi
mu mu Delta Delta
nu nu Xi Xi
xi xi Upsilon Upsilon
pi pi Omega Omega
varpi varpi Theta Theta
rho rho Pi Pi
varrho varrho Phi Phi

Simboliai

Simbolis Užrašymas Simbolis Užrašymas
infty infty prime prime
in in wedge wedge
notin notin vert vert
forall forall lbrace lbrace
exists exists rbrace rbrace
notexists notexists circ circ
partial partial varnothing varnothing
approx approx subset subset
pm pm notsubset notsubset
inter inter cdots cdots
union union vdots vdots
ortho ortho ddots ddots
parallel parallel lbracket lbracket (naudojamas su delim)
angle angle rbracket rbracket (naudojamas su delim)
backslash backslash

Rodyklės

Rodyklė Užrašymas Rodyklė Užrašymas
left left doubleright doubleright
right right doubleleftright doubleleftright
leftright leftright nearrow nearrow
doubleleft doubleleft searrow searrow

Skaičių aibės

Skaičių aibė Užrašymas Skaičių aibė Užrašymas
bbR bbR bbZ bbZ
bbN bbN bbC bbC

Šaknys

Pavyzdys Užrašymas
sqrt{a+b} sqrt{a+b}
root{n}{a+b} root{n}{a+b}

Ribos

Pavyzdys Užrašymas
lim{a}{x} lim{a}{x}

Sudėtingesni veiksmai

Veiksmas Užrašymas Veiksmas Užrašymas
int{a}{b}{x} int{a}{b}{x} sum{a}{b}{x} sum{a}{b}{x}
doubleint{a}{b}{x} doubleint{a}{b}{x} prod{a}{b}{x} prod{a}{b}{x}
tripleint{a}{b}{x} tripleint{a}{b}{x} bigcup{a}{b}{x} bigcup{a}{b}{x}
oint{a}{b}{x} oint{a}{b}{x} bigcap{a}{b}{x} bigcap{a}{b}{x}

Delimiteriai (išskyrimas)

Taip pat žr. Simboliai.

Išskyrimas Užrašymas Išskyrimas Užrašymas
delim{[}{x}{]} delim{[}{x}{]} delim{lbrace}{x}{rbrace} delim{lbrace}{x}{rbrace}
delim{]}{x}{]} delim{]}{x}{]} delim{|}{x}{|} delim{|}{x}{|}
delim{[}{x}{[} delim{[}{x}{[} delim{vert}{x}{vert} delim{vert}{x}{vert}
delim{]}{x}{[} delim{]}{x}{[}

Matricos

Užrašoma kaip matrix{eilučių skaičius}{stulpelių skaičius}{pirmas_elementas antras_elementas … paskutinis_elementas}.

Pavyzdys Užrašymas
matrix{2}{3}{a b c d e f g} matrix{2}{3}{a b c d e f g}

Pasinaudojant šia sintakse galima užrašyti ir reiškinių sistemas, pavyzdžiui:

Pavyzdys Užrašymas
delim{lbrace}{matrix{2}{1}{{x + y = 9} {x - y = 1}}}{} delim{lbrace}{matrix{2}{1}{{x + y = 9} {x - y = 1}}}{}
Pavyzdys Užrašymas
C{matrix{2}{1}{{k}{n}}}{} C{matrix{2}{1}{{k}{n}}}{}

Lentelės

Užrašoma kaip tabular{eilučių aprašymas}{stulpelių aprašymas}{pirmas_elementas antras_elementas … paskutinis_elementas}

  • eilučių aprašymas - vienetų (piešti horizontalią liniją) ir nulių (nepiešti horizontalios linijos) seka. Sekos ilgis = eilučių ilgis + 1
  • stulpelių aprašymas - vienetų (piešti vertikalią liniją) ir nulių (nepiešti vertikalios linijos) seka. Sekos ilgis = stulpelių ilgis + 1
Pavyzdys Užrašymas
tabular{111}{1111}{a b c d e f g} tabular{111}{1111}{a b c d e f g}
tabular{1001}{101}{1 2 3 4 5 6} tabular{1001}{101}{1 2 3 4 5 6}

Konstrukcijos

Konstrukcija Užrašymas Konstrukcija Užrašymas
vec{vektorius} vec{vektorius} overline{linija viršuje} overline{linija viršuje}
{pirmas}under{antras} {pirmas}under{antras} underline{linija apačioje} underline{linija apačioje}
{pirmas}over{antras} {pirmas}over{antras} hat{kepurė} hat{kepurė}
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki