Piešiniai

Protas turi įdiegtą Draw plugin'ą, kuris leidžia wikio vartotojams tiesiog online piešti įvairius piešinius ir diagramas.

Norint įterpti piešinį, į tekstą reikėtų įterpti tokį kodą:

<draw name=pavadinimas namespace=kategorija>

…kur pavadinimas - piešinio pavadinimas, o kategorija - kategorija (matematika, lietuviu_kalba ar kt.), kuriai priskiriamas piešinys. Tarkime, jeigu pieštume veiduką filosofijos kategorijai, kodas atrodytų taip:

<draw name=veidukas namespace=filosofija>

Parametras namespace nėra būdinas, bet pageidautinas. Išsaugojus puslapį, prie paveikslėlio reikėtų spausti Edit (nekreipkite dėmesio į pasirodžiusias PHP klaidas) ir pieškite paveikslėlį. Pakeitus piešinį ir jį išsaugojus, teks perkrauti puslapį.

Pavyzdžiai

Veidukas

<draw name=veidukas namespace=protas>

 [diagram] Edit

Kvadratas

<draw name=kvadratas namespace=protas>

 [diagram] Edit

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki