Geometrinė progresija

Dar žr. Aritmetinė progresija

Geometrinė progresija (GP) - tai nelygių nuliui skaičių seka, kurios kiekvienas narys, pradedant antruoju, lygus prieš jį esančiam nariui, padaugintam iš nurodyto skaičiaus.

Žymima simboliu :matematika:geometrine_progresija_simbolis.png.

delim {lbrace} {b_n} {rbrace}: b_1; b_2; b_3; ...; b_n

b_n = b_{n-1} * q (q - geometrinės progresijos vardiklis)

q = b_2 / b_1 = b_n / b_{n-1}

Pavyzdžiui, jei b_1 = 4 ir q = -3:

b_2 = b_1 * q = 4 * (-3) = -12

b_3 = b_2 * q = -12 * (-3) = 36

b_4 = b_3 * q = 36 * (-3) = -108

b_5 = b_4 * q = -108 * (-3) = 324

Rūšys

  • Jei q < 0, tai geometrinė progresija nei didėjanti, nei mažėjanti.
  • Jei q > 0, tai geometrinė progresija mažėjanti arba didėjanti (priklauso nuo b)

n-tojo nario formulė

b_n = b_1 * q ^ {n-1}

b_2 = b_1 * q, b_3 = b_2 * q = b_1 * q^2, b_4 = b_3 * q = b_1 * q^3

n narių sumos formulė

S_n = {b_n * q - b_1} / {q - 1} = {b_1 * (q^n - 1)} / {q - 1} (q <> 1)

S_n = {b_1 * (1 - q^n)} / {1 - q} – iš valstybinio egzamino formulyno

Savybės

  • Bet kuris baigtinės geometrinės progresijos, sudarytos iš teigiamųjų skaičių, narys, pradedant antruoju, yra geometrinis vidurkis šalia einančių narių.

b_n = sqrt {b_{n-1} * b_{n+1}} (čia yra geometrinis vidurkis)

Kad nereikėtų aiškintis su šaknimis: {b_n}^2 = b_{n-1} * b_{n+1}

  • b_1 * b_n = b_2 * b_{n-1} = b_3 * b_{n-2} = ...

Begalinė (nykstamoji) geometrinė progresija

delim {lbrace} {b} {rbrace}: b_1; b_1*q; b_1*q^2; b_1*q^3; ..., kai b_1 <> 0 ir |q| < 1

S = b_1 / {1-q}

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki