Kombinatorika (p. 35)

Apie kombinatoriką galima pasiskaityti teorijos puslapyje Kombinatorika; dažnai su šia tema eina ir Tikimybės.

Taip pat galite pasinaudoti Kietuoju Kombinatorikos Skaičiuotuvu © ® ™

1.

 • Deriniai, nes tvarka nesvarbi (studentei reikia trijų knygų, o ne pirmos knygos, antros knygos ir trečios knygos)

C^3_10 = {10!}/{3!*(10-3)!} = {10!}/(6*7!} = {8*9*10}/6 = 720/6 = 120

Ats.: studentė tai gali padaryti 120 būdų.

2.

Tvarka svarbi (pirma vieta, antra vieta ir trečia vieta)

 • Gretiniai
 • Taip pat galima spręsti naudojant daugybos taisyklę

A^3_14 = {14!}/{(14-3)!} = {14!}/{11!} = 12*13*14 = 2184

Ats.: pasiskirstyti yra 2184 galimybės.

3.

Piešinys: A ir B

Skaičiavimai: 5 * 8 = 40

Ats.: yra 40 pasirinkimo galimybių.

4.

 • Gretiniai, nes svarbi telefono numerio skaitmenų išsidėstymo tvarka

A^7_9 = {9!}/{(9-7)!} = {9!}/{2!} = 9*8*7*6*5*4*3 = 181440

Ats.: galima sudaryti 181440 numerių.

5.

 • Deriniai, nes tvarka nesvarbi (pvz. trikampiai ABC, BCA ir CAB bus tie patys, nes eis per tuos pačius taškus)

C^3_8 = {8!}/{3!*(8-3)!} = {8!}/{6*5!} = {6*7*8}/6 = 336/6 = 56

Ats.: galima nubrėžti 56 trikampius.

6.

 • Pirmas skaitmuo negali būti 0, nes tada skaičius nebebūtų keturženklis

Piešinys: S ir S ir S ir S

Skaičiavimai: 5 * 5 * 4 * 3 = 300

Ats.: galima sudaryti 300 skaičių.

7.

P7 = 7! = 5040

Ats.: knygas surikiuoti galima 5040 būdų.

8.

 • Deriniai, nes tvarka nesvarbi (žaidėjai niekaip nesunumeruoti)

Piešinys: B B ir M M M

Reikės suskaičiuoti: C^2_12 * C^3_10

C^2_12 = {12!}/{2!*10!} = 66

C^3_10 = {10!}/{3!*7!} = 120

C^2_12 * C^3_10 = 66*120 = 7920

Ats.: komandą galima sudaryti 7920 būdų.

9.

P11 = 11! = 39916800

Ats.: sąrašą galima sudaryti 39916800 būdų.

10.

 • Deriniai, nes tvarka nesvarbi (žaidėjai penketuke neturi eilės tvarkos, rangų ar ko kito)

C^5_12 = {12!}/{5!*(12-5)!} = {12!}/{5!*7!} = 792

Ats.: penketuką galima sudaryti 792 būdais.

11.

Piešinys: S ir S ir S

4*5*2 = 40

Ats.: 40

12.

a)

Piešinys: D ir D ir D

5*4*3 = 60

Ats.: 60

b)

Piešinys: D ir D ir D

5*5*5 = 125

Ats.: 125

13.

40 delegatų išdalino po 39 korteles (sau pačiam kortelės duoti nereikia).

40*39 = 1560

Ats.: 1560

14.

 • n = 11 (iš viso 11 moksleivių)
 • k = 2 (partijoje dalyvauja 2 moksleiviai)
 • C^2_11 = {11!}/{2!*9!) = 55

Ats.: 55

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki