Skaičių sekos. Aritmetinė progresija (p. 14)

17.

a)

„Progresijos skirtumas“ - d.

Susidarome sistemą:

delim{lbrace}{matrix{2}{1}{{3(a_2 + a_3 + a_4) = d^2} {a_3 + a_6 = 11}}}{}

Suprastinę (pasinaudoję n-tojo nario formule an = a_1 + d*(n-1)) gauname:

delim{lbrace}{matrix{2}{1}{{9*a_1 + 18d = d^2} {a_1 + 3.5d = 5.5}}}{}

Iš antrosios lygties išsivedame a1:

a_1 = 5.5 - 3.5d

Įsistatome į pirmąją ir po prastinimų gauname:

d^2 + 13.5 - 49.5 = 0

D = 182.25 + 198 = 19.5^2

Gauname dvi d reikšmes:

d_1 = {-13.5 - 19.5}/2 = -16.5

d_2 = {-13.5 + 19.5}/2 = 3

-16.5 netinka, nes sąlygoje nurodyta „Didėjančios aritmetinės progresijos…“

Pagal d apskaičiuojame a1:

a_1 = 5.5 - 3.5 * 3 = -5

Ats.: -5; 3.

b)

S_n = {{2*a_1 + d(n-1)}/2}*n

S_6 = {{2*(-5) + 3*5}/2}*6 = {5/2}*6 = 15

Ats.: 15

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki